< Zpět na všechny verze
{% stickyHeaderTitle %}
To top
Czech

Měsíční poznámky k verzi z 23. ledna

Každý měsíc budou mít všichni členové komunity Hitchhikers přístup k nejnovějším a nejlepším funkcím Yext prostřednictvím měsíčních verzí. Více informací o našem procesu vydávání se dozvíte zde nebo můžete klást dotazy ohledně vydaných funkcí v naší Komunitě .

Šťastný pobyt v komunitě Hitchhikers!

Profily

Nová přímá integrace s Apple

Společnost Apple oznámila spuštění nových rozhraní API Business Connect 11. ledna 2023. Tato nová rozhraní API umožňují firmám synchronizovat data s Mapami Apple prostřednictvím účtů Apple Business Connect. Yext proto nyní nabízí přímou integraci s těmito rozhraními Business Connect API, takže uživatelé mohou bezproblémově synchronizovat data z Knowledge Graph přímo se svými profily Apple.

Díky této přímé integraci je odesílání aktualizací v reálném čase snazší než kdykoli předtím. Uživatelé platformy Yext tak mají větší kontrolu nad svými informacemi v Mapách Apple. Další informace naleznete v referenčním článku Přehled integrace s Apple .

Odkazy na akci Apple

Přímá integrace Yext do nového rozhraní API Apple Business Connect umožňuje uživatelům spravovat prostřednictvím služby Yext akční odkazy v jejich profilech na Mapách Apple. Tyto akční odkazy jsou tlačítka s výzvou k akci v horní části profilu na Mapách Apple v řádku „Akce“.

Turtlehead Taco action links

Akční odkazy jsou důležitým prvkem profilu Apple, protože motivují zákazníky k tomu, aby podnikli další zásadní kroky, jako je naplánování schůzky, objednání jídla s sebou nebo zkontrolování cen. Poskytování těchto akčních odkazů koncovým uživatelům v okamžiku jejich vyhledávání s vysokým záměrem podporuje kliknutí a v konečném důsledku pomáhá zvyšovat počet konverzí.

V aplikaci Yext lze nakonfigurovat následující typy akčních odkazů:

 • Aktivity
 • Vybavení
 • Schůzka
 • Dostupnost
 • Kniha
 • Rezervovat (hotel)
 • Rezervovat jízdu
 • Rezervovat prohlídku
 • Rezervace cesty
 • Kariéra
 • Nabít
 • Přihlášení
 • Kupóny
 • Rozvoz (restaurace)
 • Rozvoz (maloobchod)
 • Darovat
 • Události
 • Zásady poplatků
 • Stav letu
 • Recepce
 • Dárkový poukaz
 • Dárkový poukaz (restaurace)
 • Nabídka
 • Objednat (restaurace)
 • Objednat (maloobchod)
 • Ostatní nabídka
 • Parkování
 • Vyzvednutí (restaurace)
 • Vyzvednutí (maloobchod)
 • Portfolio
 • Cena
 • Citace
 • Rezervovat (restaurace)
 • Rezervovat (parkování)
 • Plán
 • Služby (maloobchod)s
 • Služby
 • Programy
 • Časy programů
 • Sport
 • Objednávky v obchodě
 • Podpora obchodu
 • Podpora
 • Jídlo s sebou
 • Zajít na golf
 • Prodej vstupenek
 • Lístky
 • Seznam čekatelů

Další informace o akčních odkazech najdete v referenčním článku Akční odkazy Apple .

Tato funkce byla automaticky povolena ve všech účtech, takže ji můžete začít využívat ještě dnes.

Zveřejnění prezentace Apple (pouze pobočky v USA)

Přímá integrace Yext s novými rozhraními Apple Business Connect API umožňuje podnikům vytvářet „prezentace“ v profilech na Mapách Apple prostřednictvím uživatelského rozhraní Yext Social Posting. Jedná se o zcela novou funkci společnosti Apple, která umožňuje firmám sdílet se zákazníky propagační akce nebo oznámení určená pro konkrétní časový okamžik.

Yext showcase post example

Zveřejněné prezentace se na Mapách Apple zobrazí v sekci „Z podniku“.

Vytváření prezentací pomocí Yext je v momentálně k dispozici pouze prostřednictvím uživatelského rozhraní Yext Social Posting. Zveřejňování prostřednictvím rozhraní API Yext Social Posting není aktuálně podporováno.

Další podrobnosti o zveřejňování prezentací Apple naleznete v příslušné dokumentaci Zveřejňování prezentací Apple .

Tato funkce byla automaticky povolena ve všech účtech, takže ji můžete začít využívat ještě dnes.

Podpora Ověřovatele profilů pro MapQuest

Ve verzi z podzimu 2022 společnost Yext uvedla pro vybrané vydavatele nástroje Ověřovatel profilů, Přesnost profilů a Podrobné stránky profilů . Od verze z ledna 2023 je MapQuest nyní plně podporovaným vydavatelem .

Ověřovatel záznamů je systém, který automaticky kontroluje web a určuje přesnost vašeho záznamu. Tento systém proaktivně upozorňuje na nesrovnalosti mezi vámi poskytnutými údaji a údaji, které zobrazuje vydavatel, a odstraňuje tak veškeré nejasnosti a nutnost manuální kontroly.

Data získaná Ověřovatelem jsou prezentována vedle sebe v přehledné tabulce s porovnáním údajů z Knowledge Graph a údajů vydavatele pro každé pole, což umožňuje posoudit přesnost záznamů u každého profilu.

Poznámka: Nástroj Ověřovatel profilů v současné době podporuje pouze vybrané vydavatele, jako jsou Google, Facebook, MapQuest a Yelp. Úplný seznam podporovaných vydavatelů naleznete v naší referenční dokumentaci .

Další informace o nástrojích Ověřovatel profilů, Přesnost profilů a Podrobné stránky profilů naleznete v příslušné dokumentaci .

Zastaralost metrik Google

Společnost Google 20. února 2023 zruší a upraví řadu starších metrik ve prospěch aktualizovaných analytických údajů, které byly v červenci 2022 uvedeny v novém rozhraní Business Profile Performance API .

Jakmile společnost Google metriku zruší, nebude už vracet data.

Yext zachová všechna historická data pro dříve podporované metriky Google. Datum zahájení bude první den, kdy společnost Google poskytla data jednotlivým firmám. Datum ukončení bude 20. února 2023.

Společnost Yext bude v nástroji Tvorba zpráv a rozhraní API pro zprávy stále zobrazovat historická data pro následující zastaralé metriky:

 • Profily místa > Vyhledávací dotazy Google
 • Profily místa > Akce zákazníků Google
 • Profily místa > Zobrazení na mapách Google
 • Profily místa > Zobrazení ve vyhledávání Google

Následující nové metriky nyní nahradí stávající starší metriky:

Stávající metrika Nová metrika
Profily místa > Vyhledávací dotazy Google Profily místa > Imprese vyhledávaných slov Google
Profily místa > Akce zákazníků Google Profily místa > Akce profilů
Profily místa > Zobrazení na mapách Google Profily místa > Imprese profilů
Profily místa > Zobrazení ve vyhledávání Google Profily místa > Imprese profilů

Společnost Yext bude i nadále doplňovat data pro všechny nové metriky v rámci rozhraní Google Performance API.

Metriky pro místní příspěvky Google nejsou součástí nového rozhraní Google Performance API a společnost Google je už nebude poskytovat v žádné podobě. Společnost Yext bude i nadále zobrazovat historické metriky pro místní příspěvky Google v rámci uživatelského rozhraní Social Posting a rozhraní API, po 20. únoru 2023 však nebudou aktualizovány.

Atribut ubytování Google: Dětské aktivity

Rozhraní API pro ubytování ve firemním profilu Google nyní podporuje „Dětské aktivity“ jako atribut v části „Rodiny“. V nástroji Knowledge Graph je nyní pole s názvem „Aktivity pro děti“, které se vztahuje k tomuto atributu Google, takže provozovatelé ubytovacích zařízení mohou mezi potenciálními hosty propagovat své služby pro rodiny.

Knowledge Graph

Standardizace UID subjektu pro rozhraní subjektů Knowledge/Live API a Webhook

Abychom standardizovali pole UID subjektu (neměnné ID subjektu) ve všech rozhraních, aktualizovali jsme rozhraní API a webhook subjektů tak, aby vracely standardní UID subjektu a nahradily tak dříve vracenou hašovanou verzi UID subjektu. Uživatelé nyní uvidí stejné UID subjektu ve své aplikaci a v dalších rozhraních subjektu (např. URL subjektu a export).

Vyhledat

Podpora clusteringu pro italštinu

Ve verzi z podzimu 2022 byl clustering zaveden ve čtyřech nových jazycích: španělština, francouzština, němčina a japonština. Od letošní lednové verze je clustering k dispozici také u italštiny .

Clustering vám pomáhá porovnat výkon různých clusterů sémanticky podobných hledaných termínů. Díky internacionalizaci clusteringu mohou nyní správci po celém světě lépe porozumět trendům ve vyhledávání ve velkém měřítku.

Nejnovější informace o dostupnosti pokročilých funkcí vyhledávání v konkrétních jazycích najdete v tomto referenčním dokumentu .

Pages

Místní vývojářské adresy URL

Yext nyní podporuje místní vývojářské adresy URL, které přesně odpovídají adresám URL v produkčním prostředí, což usnadňuje testování odkazů ve webové aplikaci.

Rozhraní CaC Rest API – programové smazání webu

Rozhraní CaC API bude od této verze podporovat možnost smazání Zdrojů stránek. To umožní uživatelům ovládat weby a domény bez použití uživatelského rozhraní pro rozsáhlé případy použití. Yext se snaží umožnit hromadnou správu tisíců webových stránek a tato dodatečná funkce dále usnadňuje ovládání pro funkcí Stránek pomocí rozhraní API.

Konektory

Oznámení o spuštění konektoru

Yext nyní podporuje oznámení o spuštění konektoru. Toto nové oznámení odešle uživatelům e-mail a/nebo upozornění přímo na platformě, aby mohli rychle zjistit stav svých konektorů, a to zejména těch, které jsou spuštěny podle plánu nebo prostřednictvím push žádostí, aniž by museli ručně kontrolovat obrazovku Souhrn konektorů.

Uživatelé mohou volitelně filtrovat oznámení podle následujících kritérií:

 • Stav spuštění , jako je nezdařilo se nebo dokončeno.
 • Počet subjektů určitého typu (např. upozornění na spuštění s určitým počtem nezdařených, vytvořených, aktualizovaných nebo smazaných entit).

Máte-li například konektor, který je nastaven na pravidelnou frekvenci spouštění, můžete nakonfigurovat oznámení o spuštění s počtem nezdařených subjektů větším než 0. Díky této funkci můžete snadno sledovat chyby a v případě potřeby v reálném čase přijmout opatření.

Oznámení o spuštění konektoru

Chcete-li tuto funkci ve svém účtu zapnout, přejděte do Nastavení účtu > Funkce účtu a vyberte možnost Jaro 2023: Oznámení o spuštění konektoru .

Přepisování kategorií v konektorech

Kromě doplňování údajů o kategoriích do základního seznamu pro kategorie Yext mají nyní uživatelé možnost nastavit přepisování kategorií v rámci konektorů.

Uživatelé mohou například vložit své kategorie Google (prostřednictvím nativního zdroje firemního profilu Google v konektoru) a přímo je vyplnit/mapovat na přepsání kategorií Google. To zajistí, že jakékoli následné změny základních kategorií Yext nebudou mít vliv na ověření uživatele u společnosti Google, pokud jde o přiřazení kategorií.

Tato funkce byla automaticky povolena ve všech účtech, takže ji můžete začít využívat ještě dnes.

Integrace

Aktualizace sítě vydavatelů

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny aktualizace sítě vydavatelů účinné okamžitě a změny se automaticky projeví na vašem účtu.

Úplný seznam dostupných vydavatelů a další podrobnosti o integracích naleznete na stránce Vertikály vydavatelů v našem vyhledávání.

Aktualizováno: Bing

 • Vylepšená spolehlivost integrace: Integrace služby Yext se službou Bing aktualizovala koncové body rozhraní API, které pomáhají zvýšit spolehlivost integrace.
 • Rozšířená podpora zemí: Integrace služby Yext se službou Bing nyní podporuje profily ve všech zemích kromě Francie.

Aktualizováno: HERE

HERE nyní podporuje profily místa v Japonsku.

 • Území: všechny země

Aktualizováno: MapQuest

MapQuest nyní podporuje japonské jazykové profily.

 • Území: všechny země

Aktualizováno: Yahoo

Integrace Yext s Yahoo přechází z rozhraní API na integraci založenou na odesílání. V důsledku toho už Yext nebude podporovat analýzu ani aktualizace v reálném čase.

 • Území: USA

Aktualizováno: Yelp

Firmám s nepožadovanými profily na Yelpu se nyní na kartě Vydavatelé a Všechny záznamy zobrazí výzva k akci, kdy budou moci vyplnit žádost. Když si majitelé firem požádají o svůj profil na Yelpu, odemknou tak další funkce, které jim umožní zlepšit kvalitu jejich profilu a odlišit se od konkurence. Na stránkách https://business.yelp.com/ naleznete další informace o výhodách podání žádosti o profil v Yelpu.

 • Území: Kanada, USA

Odstraněno: LocalPages

Od 1. ledna už LocalPages nejsou součástí sítě vydavatelů Yext.

 • Území: USA

Odstraněno: Speisekarte

Od 13. ledna už Speisekarte není součástí sítě vydavatelů Yext.

 • Území: Rakousko, Německo

Aktualizace App Directory

Všechny nové aplikace a aktualizace aplikací jsou automaticky dostupné ve všech účtech.

Chcete-li zobrazit úplný seznam aplikací, které jsou k dispozici ve vašem účtu, klikněte zde .

Aktualizace aplikace Salesforce Service Cloud for Rewiews

Do aplikace Salesforce Service Cloud for Reviews jsme přidali možnost filtrování podle složek při konfigurování pracovních postupů recenzí. Podpůrné týmy teď mají větší kontrolu nad tím, které recenze se dostanou k jejich pracovníkům v podobě tiketů v Salesforce, což pomáhá přesně a efektivně pokrýt všechny recenze s vysokou prioritou.

Změna značky: Google Data Studio je nyní Google Looker Studio

Společnost Google v rámci snah o sjednocení produktů business intelligence změnila název značky Google Data Studio na Google Looker Studio. V rámci této aktualizace nedošlo k žádným změnám funkcí.

Datový konektor Vidyard

Vidyard je video nástroj pro virtuální prodej, který umožňuje obchodním zástupcům zasílat potenciálním klientům zprávy na míru. ​​Podniky, které používají Vidyard, mají nyní možnost bezproblémově integrovat svůj obsah s platformou Yext a zefektivnit tak vyhledávání, zejména při použití v oblasti podpory a na pracovišti. Konektor Vidyard pomáhá klientům společnosti Yext rychleji nastavit Knowledge Graph a zjednodušuje vytváření prostředí Search při integraci Yext s jejich webovými stránkami. Společnost Vidyard sama požádala o konektor, aby mohla do svého účtu Yext vkládat vlastní obsah.

Datový konektor JIRA

Přidali jsme speciální datový konektor JIRA, který umožňuje načítat do aplikace Knowledge Graph data JIRA. Zákazníci teď mohou snadno stahovat položky boards, epics, issues a sprints ze svého JIRA Cloudu a tato data jsou snadno dostupná v aplikacích Search a Knowledge Base, které využívají technologii Yext.

Zahrnuté konfigurace předpřipravených náhledů subjektů pro šablony řešení

Náhledy subjektu pomáhají uživatelům zobrazit to, co je pro ně při procházení Knowledge Graph důležité. V této verzi jsme do stávajících vlastních šablon řešení přidali soubory CaC pro náhledy subjektu, abychom zlepšili zobrazení předpřipravených subjektů. Díky tomu budou moci firemní uživatelé rychle zobrazit data dostupná v Knowledge Graph dle svého potřeby použití, aniž by museli procházet jednotlivé entity.

Datový konektor Eco-Movement

Eco-Movement je přední platforma pro kvalitní data nabíjecích stanic. Naším posláním je zjednodušit a zpřístupnit údaje o místech nabíjení. Aplikace je konektor, který čerpá údaje o zeměpisných informacích, jako jsou souřadnice, adresa a název umístění, a je zaměřena na nabíjecí stanice pro elektromobily. Data synchronizovaná ze služby Yext do služby Eco-Movement zahrnují název umístění, podrobnosti o adrese umístění a souřadnice polohy.

Aktualizováno: konektor Skilljar

Ve verzi z jara 2022 jsme představili konektor Skilljar, který zákazníkům umožňuje přidat své kurzy ve službě SkillJar jako strukturovaná data do Knowledge Graph. Ve verzi z ledna 2023 umí konektor Skilljar načítat také lekce Skilljar. Zákazníci tak budou moct komplexněji spravovat a poskytovat data z konektoru Skilljar do všech aplikací Yext.

Zdroje datových konektorů

Všechny nové zdroje datových konektorů a aktualizace zdrojů jsou automaticky dostupné ve všech účtech. Chcete-li zobrazit úplný seznam zdrojů datových konektorů, které jsou k dispozici ve vašem účtu, klikněte zde .

Nový: Nativní zdroj Skilljar

Kromě stávajícího konektoru Skilljar jsme přidali Skilljar jako nativní zdroj do souboru konektorů. Stejně jako konektor umožňuje tento zdroj zákazníkům vkládat do Knowledge Graph kurzy i lekce, nicméně díky tomu, že je nyní Skilljar k dispozici jako nativní zdroj, mají zákazníci větší flexibilitu při konfigurování struktury těchto dat v systému Yext.

Platforma

Správa licencí prostřednictvím rozhraní API

V podzimní verzi 2022 jsme zavedli novou funkci, která uživatelům umožňuje naplánovat zrušení přiřazení licencí a zobrazit seznam čekajících aktualizací ve vyhrazeném uživatelském rozhraní. Letos v lednu jsme tuto funkci rozšířili a oficiálně poskytli uživatelům možnost spravovat licence prostřednictvím rozhraní API.

Rozhraní API pro licence umožní uživatelům provádět u existujících subjektů následující akce:

 • Přiřazovat licence ve všech oblastech produktů (např. profily a recenze).
 • Okamžitě odebírat licence
 • Plánovat budoucí odebrání licencí (včetně případného zrušení)
 • Zobrazit seznam všech aktivních licenčních balíčků v účtu
 • Zobrazit seznam všech licencí, které byly přiřazeny konkrétnímu subjektu

Chcete-li tuto funkci ve svém účtu zapnout, přejděte do Nastavení účtu > Funkce účtu a vyberte možnost Jaro 2023: Správa licencí prostřednictvím rozhraní API (včasný přístup) .

Aktualizace omezení rychlosti

Aktualizovali jsme náš systém omezení rychlosti, abychom dále posílili dostupnost a spolehlivost našich služeb založených na rozhraní API. Tato vylepšení budou uživatelům k dispozic postupně od verze z ledna 2023 do verze na jaře 2023.

Následující zlepšení pomohou kontrolovat provoz a znemožní velké nápory z jednotlivých firem:

 • Spuštění okna hodinových kvót při prvním požadavku místo na začátku hodiny.
 • Zavedení nového algoritmu, který lépe chrání před výkyvy aktivity.

Poznámka: Tato změna nebude mít vliv na stávající integrace. Další podrobnosti a pokyny pro vývojáře naleznete v naší referenční dokumentaci.

Feedback